Personvernerklæring

Sist revidert 15. august 2019

 

Herbalife respekterer personvernet til alle som besøker Herbalifes nettsteder og som bruker Herbalifes tjenester. Denne personvernerklæringen informerer deg i et FAQ-format om hvordan Herbalife behandler dine personopplysninger og om rettighetene du har knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Hvis du har flere spørsmål knyttet til denne erklæringen, kan du kontakte oss på privacy@herbalife.com.

Vær oppmerksom på at disse retningslinjene bare gjelder for Herbalife-nettsteder ("Nettsteder") som inneholder en link til denne erklæringen.

Du kan identifisere Herbalife-enheten som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, ved hjelp av tabellen nedenfor, basert på ditt bostedsland. Den som er behandlingsansvarlig bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene dine.

Vær også oppmerksom på at Herbalife-produkter selges utelukkende gjennom våre uavhengige medlemmer ("medlemmer"), som også kan behandle dine personopplysninger. Du bør kontakte disse direkte for å forstå deres personvernpraksis.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

 • Hva er fordelene med at Herbalife samler inn informasjonen min?
 • Hvilken informasjon kan samles inn av Nettstedene?
 • Hvordan vil Herbalife samle inn og lagre denne informasjonen?
 • Hvor lenge vil Herbalife lagre denne informasjonen?
 • Hva er Herbalifes forpliktelse knyttet til barns personvern?
 • Hvilke rettigheter har jeg knyttet til behandling av mine personopplysninger?
 • Hva med nettsikkerhet?
 • Kan Herbalife endre denne erklæringen?
 • Hvordan kan jeg identifisere Herbalife-enheten som er behandlingsansvarlig for mine personopplysninger?

 Hva er fordelene med at Herbalife samler inn informasjonen min?

Gjennom sine Nettsteder samler Herbalife mine personopplysninger av en rekke årsaker:

    For å forberede og gjennomføre en avtale med deg, for eksempel:

 • for å forberede og inngå en medlemsavtale med deg;
 • for å gjennomføre medlemskapsavtalen, inkludert beregning av dine og andre medlemmers inntekter, og opprettholde og levere informasjon om din "up-line" og "down-line" (linjerapporter);
 • for å behandle produktordre;
 • for å levere og tilbakekalle produkter og forvalte garantier; og
 • for betalingsformål.

    For å oppfylle våre juridiske forpliktelser, for eksempel:

 • for regnskapsmessige og skattemessige formål;
 • for å foreta tilbakekalling av produktene; og
 • for å svare på forespørsler om informasjon fra kompetente offentlige organer og myndigheter.

    For Herbalifes legitime forretningsformål, for eksempel:

 • for å tilby våre tjenester og for å beskytte integriteten og sikkerheten til våre tjenester;
 • for å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsider ved å gjøre dem mer tilgjengelige og brukervennlige og tilby innhold som er mer relevant for deg;
 • for å behandle medlemsforespørsler;
 • for å håndheve vilkårene for bruk, våre medlemsregler og våre rettigheter; og
 • for å gi deg informasjon om og elektronisk annonsering av våre produkter, tjenester og spesialtilbud.

Du kan ha rett til å motsette deg vår behandling av enkelte av dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, men da vil du kanskje ikke kunne benytte alle våre produkter og tjenester.

    På grunnlag av ditt samtykke:

 • for å motta dedikerte tjenester, for eksempel mottak av informasjonspakker;
 • for å komme i kontakt med et Herbalife-medlem for innføring i medlemskap eller å delta i hendelser og utfordringer;
 • for bruk av din e-postadresse eller telefonnummer i forbindelse med markedsføring av Herbalifeprodukter og –tjenester, og relaterte produkter og tjenester; og
 • bruk av visse informasjonskapsler og lignende teknologi, slik det følger av gjeldende lovgivning.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å gi oss beskjed på e-postadressen nedenfor, ved å velge bort annonsering via e-post eller SMS, eller ved å endre personverninnstillingene i nettleseren din som beskrevet nedenfor. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil du ikke kunne benytte alle våre produkter og tjenester.

Hvilken informasjon kan samles inn av nettstedene?

Hos Herbalife ønsker vi å gi deg så mye kontroll som mulig over dine personopplysninger.  I utgangspunktet kan du besøke nettstedene uten å fortelle oss hvem du er eller avsløre noe informasjon om deg selv. Vi samler imidlertid teknisk informasjon, for eksempel en IP-adresse og nettleserinformasjon for å kunne opprette forbindelse og vise vår nettside. For eksempel kan vi samle inn opplysninger om reisen din via nettsiden eller registrere alternativene du har valgt. Dette er en vanlig standardprosedyre for alle nettsteder på Internettet. Informasjonen som samles inn identifiserer deg ikke direkte, men kan være nyttig for oss til markedsføringsformål og for å forbedre tjenestene vi tilbyr.

Vi kan også samle informasjon direkte fra deg, for eksempel navn og adresse; for eksempel når du fyller ut et skjema for å be om informasjon om Herbalife-produkter eller Herbalife-medlemskap, eller å etablere kontakt med et medlem eller delta i en konkurranse eller et totalisatorspill. Ved slike anledninger kan vi gi deg ytterligere informasjon og valg om vår tilsiktede bruk av dine personopplysninger, om nødvendig. Vi oppbevarer også dine kommunikasjonsinnstillinger, for eksempel om du ønsker å motta kommersielle e-postmeldinger.

For registrerte medlemmer samler Herbalife informasjon om produkter du kjøper på nettet og informasjon frivillig lastet opp av medlemmer på nettstedene, for eksempel kundeemner og markedsføringsarbeid.

Vi kan motta tilleggsinformasjon om deg fra offentlige og kommersielt tilgjengelige kilder og andre tredjeparter. Hvis du får tilgang til tredjepartstjenester, for eksempel Facebook, Google eller Twitter via nettstedene, for å logge inn på nettstedet eller dele informasjon om din erfaring på nettstedene med andre, kan vi samle inn informasjon fra disse tredjepartstjenestene.

Noe av innholdet i eller funksjonaliteten til nettstedene blir levert av tredjeparter, for eksempel Facebook og Twitter plug-ins. Disse tredjepartene mottar litt informasjon om bruken av nettstedet vårt, blant annet ved bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi (se avsnittet om informasjonskapsler under). Vennligst besøk nettstedene til disse tredjepartene for å forstå hvordan de bruker informasjonen din.

Hvordan vil Herbalife samle inn og lagre denne informasjonen?

Herbalife oppbevarer dine personopplysninger i et sentralisert lager sammen med annen informasjon vi måtte ha om deg, om noen. Dette tillater oss å unngå duplisering, bedre administrere våre informasjonsressurser og gi deg en bedre service. Vi bruker denne informasjonen for de ovennevnte formål og i samsvar med dine valg.

Hvor lenge vil Herbalife lagre denne informasjonen?

Vi kan behandle informasjonen din så lenge som nødvendig for de formål de ble samlet inn for, eller så lenge kreves av gjeldende lovgivning, alt ettersom hva som gir den lengste oppbevaringsperioden. Lengden på oppbevaringsperioden avhenger av hvilket formål Herbalife bruker informasjonen til. Herbalife oppbevarer informasjonen din i et sikkert miljø beskyttet av en kombinasjon av fysiske og tekniske tiltak. Det er ingen generell tilgang til denne informasjonen, unntatt informasjon du frivillig gir i offentlige fora på Nettstedene eller tredjepartsplattformene.

For å forstå hvordan du kan endre eller oppdatere informasjon som er lagret om deg, vennligst se spørsmålet under tittelen: "Hvilke rettigheter har jeg knyttet til behandling av mine personopplysninger?".

Hvem deler Herbalife mine personopplysninger med?

Relevante personopplysninger vil bli delt med:

 • tilknyttede selskaper, forhandlere, byråer og lisenstakere i noen av disse selskapene;
 • tjenesteleverandører som jobber for Herbalife, for eksempel selskaper som hjelper oss med å utvikle nettstedet vårt, og holde det sikkert, og selskaper som hjelper oss med å optimalisere annonsering;
 • andre selskaper som Herbalife direkte eller indirekte har benyttet for å levere tjenester til deg, for eksempel å oppfylle ordre, levere pakker, e-postadministrasjonsfunksjoner, behandle kredittkortbetalinger og gi kundeservice;
 • utvalgte Herbalife-medlemmer, inkludert Herbalife-medlemmer i din up-line (for eksempel Lineage Reports);
 • andre parter som er påkrevd etter loven, eller for å etterkomme en stevning, rettssaker eller lignende rettslig prosess eller voldgift, herunder opplysning til autoriserte tredjepartsrevisorer eller myndigheter, eller å undersøke eller forebygge svindel; og
 • andre parter i forbindelse med en bedriftstransaksjon, som fusjons-, oppkjøps- eller konkursprosedyre.

Hvor vil mine personopplysninger bli lagret?

Herbalife opererer i mange land over hele verden. For å gjøre det mulig for oss å tilby service til deg, kan vi, uansett hvor du måtte være, administrere bestemte nettsider fra en sentral plassering. Dette er for øyeblikket i USA. I tillegg kan medlemmene i din "up-line" kan være etablert i USA eller andre land. Det finnes ikke et sett med personvernlover som dekker Europa, USA og andre deler av verden. EUs personverndirektiv (GDPR) krever at Herbalife tar skritt for å beskytte informasjonen din når den overføres utenfor EU/EØS. Disse trinnene inkluderer:

 • for internasjonale overføringer til andre Herbalife-enheter over hele verden, bygger Herbalife på "Model Contractual Clauses";
 • for internasjonale overføringer til tjenesteleverandører, er beskyttelsen avhengig av den relevante tjenesteleverandøren og dens beliggenhet, og inkluderer avtaler som inneholder personvernklausuler som foreskrevet i loven; og
 • for internasjonal overføring, hvis noen, til medlemmer i din "up-line", er Herbalife avhengig av gjennomføringen av medlemsavtalen.

Hva er Herbalifes forpliktelse knyttet til barns personvern?

Vi er opptatt av å beskytte barns personvern. I noen tilfeller kan Herbalife samle inn personopplysninger om mindreårige. Herbalife oppnår samtykke fra barnets foreldre eller foresatte, slik det er påkrevd etter gjeldende lovgivning.

Hvilke rettigheter har jeg knyttet til behandling av mine personopplysninger?

Avhengig av gjeldende lov, kan du ha ulike rettigheter knytet til dine personopplysninger, for eksempel rett til tilgang, rettelse, begrensning eller innsigelse mot behandling av dine personopplysninger (inkludert behandling for direkte markedsføring) og overførbarhet til en annen behandlingsansvarlig og sletting. Noen av våre Nettsteder tillater deg å gjennomgå og oppdatere dine personopplysninger eller avbryte medlemskapet. Hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig og for å få hjelp knyttet til rettigheter som handle om andre personopplysninger, vennligst kontakt din lokale Herbalife medlemsbyrå, kontakt oss på https://privacyportal.onetrust.com/webform/46601746-6006-4c21-88ec-15dfa5b7dcdc/349bb89d-7008-46f7-b765-717966e11235.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt begrensninger i loven.

Hvis du ikke vil motta reklame via e-post eller SMS, får du muligheten til å melde deg av i henvendelsene du mottar.

Hvis du har ytterligere spørsmål om denne erklæringen og vår praksis, eller hvis du har klager om Herbalifes bruk av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på:

Data Protection Officer – EMEA
Herbalife Finance and Operations Service Centre
1. Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, Poland
privacy@herbalife.com

For brukere og medlemmer i EU, hvis du har bemerkninger om Herbalifes behandling av dine personopplysninger som Herbalife ikke kan løse til din tilfredshet, har du rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndighet i din jurisdiksjon (I Norge: Datatilsynet).

Hva med Internett- og nettstedssikkerhet?

Internett er ikke sikret, så du bør alltid være forsiktig med hvilken informasjon du deler på nett. Personlig informasjon som er samlet inn av Herbalife-nettsteder, er lagret i sikre driftsmiljøer som ikke er tilgjengelige for allmennheten. Når det er nødvendig, krypteres personopplysningene før du gjennomfører transaksjonen din, ved hjelp av passende sikker teknologi.

Kan Herbalife endre denne personvernerklæringen?

Personvernloven, retningslinjer og rettspraksis endres kontinuerlig. Herbalife forbeholder seg derfor retten til å endre denne erklæringen fra tid til annen. Vi anbefaler at du besøker nettstedet vårt regelmessig for å være oppmerksom på den siste versjonen av vår erklæring.

Hvordan kan jeg identifisere Herbalife-kontrolleren av dataene mine?

Du kan identifisere Herbalife-enheten som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, ved hjelp av tabellen nedenfor, basert på ditt bostedsland.

Videre er Herbalife Europe Ltd. en kontrollør av visse personopplysninger for avtaler med et begrenset antall tredjepartsleverandører og Herbalife Europe Ltd. har utnevnt Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. som sin representant i EU. Du kan kontakte Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. ved å skrive til 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg eller privacy@herbalife.com

Armenia 

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Austria

HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany 

Azerbaijan

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Belarus

Herbalife Bela LLC, Bldg.29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Belarus

Belgium

HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium

Bosnia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”) 

Bulgaria

Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polska”)

Croatia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Cyprus

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece (“Herbalife Greece”)

Czech Republic

HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic (“Herbalife Czech”)

Denmark

Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6
1103 København K

Estonia

LLC “Herbalife International RS” | Russia, 129110, Moscow, Prospect Mira, 33/1. (“Herbalife”)

Finland

Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

France

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

French Polynesia

HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

Georgia

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7

Germany

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany

Ghana

Herbalife of Ghana Ltd., SK DTD127b, Tema, Motorway, Industrial Area Spintex Road, Accra, Ghana

Greece

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Greece

Hungary

Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building “B”

Iceland

Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB

Ireland

Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, United Kingdom

Israel

HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Israel

Italy

Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia

Kazakhstan

LLC Herbalife Kazakhstan, 241 Mukanov Ave., 050008 Almaty city, Republic of Kazakhstan

Kyrgyzstan

LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. (“Herbalife”)

Latvia

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Lebanon

HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece («Herbalife Greece»)

Lithuania

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Macedonia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Malta

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Moldova

I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre “Panorama”, et. 2, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Mongolia

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Netherlands

Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands

Norway

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Poland

HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polska

Portugal

HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Av. Infante D. Henrique, 347 Lisboa, 1800-218, PORTUGAL

Romania

Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania

Russia

105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)

Serbia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

Slovak Republic

Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic (“Herbalife Slovakia”)

Slovenia

Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)

South Africa (incl. Botswana, Leshotho, Namibia and Swaziland)

Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, South Africa

Spain

Herbalife International de España S.A.
C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Sweden

Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden
Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Switzerland

Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany

Turkey

HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752, İstanbul/Türkiye

Ukraine

 Herbalife Ukraine LLC,  01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Ukraine

United Kingdom

HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. United Kingdom

Zambia

Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia

 

Finn ut mer om Herbalife Nutrition