Bruksvilkår

VENNLIGST LES GRUNDIG GJENNOM DENNE AVTALEN FØR DU BRUKER DETTE WEB-OMRÅDET ELLER NOEN ANDRE AV HERBALIFES WEB-OMRÅDER ELLER KJØPER NOEN PRODUKTER ELLER TJENESTER AV HERBALIFE.

Denne avtalen (heretter kalt «Avtalen») gjelder mellom Herbalife International of America, et selskap registrert i Nevada («Selskapet», «vi» eller «oss») og deg. Denne Avtalen omhandler de juridiske vilkårene for bruk av dette Web-området og andre av Herbalifes Web-områder samt for dine kjøp og/eller bruk av alle Herbalifes varer og tjenester, eller i tilknytning til Herbalifes forretningsmulighet (heretter omtalt med fellesbetegnelsen «Tilbud»). Denne Avtalen inneholder også informasjon om hvordan man blir Herbalife-distributør.

Ved å bruke Herbalifes Web-område(er), inkludert alle Web-sider (heretter omtalt med fellesbetegnelsen «Web-området») og all informasjon, data, tekst, programvare, informasjon, bilder, lyd og annet materiale (heretter omtalt med fellesbetegnelsen «Innholdet») som finnes disse sidene, eller kjøp og bruk av andre Tilbud, samtykker du i at du aksepterer denne avtalen og at du også i fremtiden samtykker til Avtalens vilkår og regler.

Dersom du er misfornøyd med Web-området eller andre Tilbud, får du ingen godtgjørelse utenom det å slutte å bruke Web-området eller andre Tilbud, med unntak av det som ellers står uttrykkelig omtalt i punkt 6 i denne Avtalen (Herbalifes kundegaranti).

1. ENDRINGER

Vi forbeholder oss retten til når som helst:

 • å gjøre endringer i Avtalens vilkår og regler;
 • å utvide, legge til, endre eller legge ned Web-området eller andre Tilbud, eller deler av Web-området eller andre Tilbud når som helst Vi måtte ønske det.

Alle endringer i denne Avtalen er gyldige umiddelbart etter varsel, som kan formidles til deg via e-post eller direkte på Web-området (heretter kalt «Varsel»). Dersom du fortsetter å bruke Web-området eller andre Tilbud etter et Varsel, anser vi det som at du samtykker i slike endringer. Les gjennom denne Avtalen med jevne mellomrom slik at du holder deg oppdatert om seneste versjon.

Web-området eller andre Tilbud, kan utvides, endres eller legges ned, helt eller delvis, når vi måtte ønske det. Enhver økning, endring og ethvert tillegg til Web-området er underlagt denne Avtalen..

2. TILGANG

Du må ha tilgang til Internett og betale alle avgifter i forbindelse med slik tilgang for å kunne bruke Web-området. I tillegg må du selv skaffe alt nødvendig utstyr for å få tilgang til Internett. Du er selv ansvarlig for kjøp, oppkobling, installering, nedlasting, drift og vedlikehold av enhver type maskinvare, programvare, telefontjeneste (kabel eller annen type) samt Internettoppkobling fra din personlige datamaskin samt for alle tilknyttede kostnader. Du er også ansvarlig for å sjekke datamaskinen din og programvaren din for datavirus og andre relaterte problemer før bruk. Vi fraskriver oss enhver erstatningsplikt og ethvert ansvar for feil og mangler relatert til feilbruk eller svikt av maskin- og programvare.

3. KRAV

Du må oppgi og forsikre at du er over 18 år. Herbalife-produktene og Herbalifes forretningsmulighet kan ikke tilbys i, sendes til eller selges i noe annet land enn de landene hvor Herbalife allerede driver virksomhet. Klikk her hvis du vil se en oversikt over disse landene: Godkjente land. Herbalife utvider hele tiden virksomheten til nye land, se etter oppdateringer med jevne mellomrom.

4. HERBALIFES SELVSTENDIGE DISTRIBUTØRER

Herbalifes produkter og tjenester selges via Herbalifes nettverk av selvstendige distributører. Du må ikke bli selvstendig Herbalife-distributør for å kjøpe varer og tjenester av Herbalife. Dersom du imidlertid er interessert i å bli selvstendig Herbalife-distributør, er du velkommen til å ringe Herbalife på 800 11 082.

5. HERBALIFES SELVSTENDIGE DISTRIBUTØRER OG DERES WEB-OMRÅDER

Herbalifes selvstendige distributører kan opprette egne hjemmesider på Internett. Det er hver enkelt distributørs ansvar å sørge for at innholdet på Web-området er korrekt og at det overensstemmer med Herbalifes regler, policyer og prosedyrer, inkludert, men ikke begrenset til, Herbalifes atferdsregler og distributørpolicy, Herbalifes forskrifter for Internett, vilkår for postordre og kundeskaping samt alle aktuelle føderale og statlige lover og regler. HERBALIFE FRASIER SEG ET ETHVERT ANSVAR SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED ELLER ER RELATERT TIL DE SELVSTENDIGE DISTRIBUTØRENES EGNE WEB-OMRÅDER.

6. HERBALIFES KUNDEGARANTI

Herbalife garanterer kvaliteten på ethvert produkt som bærer Herbalifes navn, og forsikrer at produktene produseres for kundene i overensstemmelse med strenge krav til friskhet og renhet. Vi er sikre på at kundene våre på alle måter blir fornøyde med produktene våre. Hvis en kunde av en eller annen årsak ikke er helt fornøyd med et Herbalife-produkt som er kjøpt av en Herbalife-distributør, så kan kunden innen tretti (30) dager etter at vedkommende mottok produktet, be distributøren om å få pengene tilbake. (Kunder som er bosatte i Wyoming kan overstige tilbakebetalingsperioden på 30 dager.) Kunden vil bli bedt om å returnere produktet, eller det som gjenstår av det, til den distributøren som produktet ble kjøpt av. Distributøren må tilby kunden full refusjon, enten i form av et annet Herbalife-produkt eller som en utbetaling. Denne garantien er kun begrenset av spesielle garantivilkår som er festet til eller pakket sammen med visse produktforpakninger, og gjelder ikke for produkter som med vilje er skadet eller feilbrukt.

7. DINE PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONVERN

Dersom du oppgir opplysninger til Web-området, så forplikter du deg også til å oppgi korrekte, oppdaterte og komplette opplysninger om deg selv der det kreves. Du samtykker også i å oppdatere slik informasjon på en hensiktsmessig måte. I overensstemmelse med personvernerklæringen vår, forbeholder vi oss retten til å videreformidle de opplysninger om deg som vi har samlet inn fra Web-området vårt, eller på annen måte, til tredjepart. Vennligst les gjennom personvernerklæringen vår for ytterligere informasjon om dette. Alle endringer i personvernerklæringen er gyldige umiddelbart etter Varsel. Dersom du fortsetter å bruke Web-området eller andre Tilbud etter et Varsel, anser vi det som at du samtykker i endringene. Les gjennom personvernerklæringen med jevne mellomrom slik at du holder deg oppdatert om den seneste versjonen.

8. BRUKERATFERD

Du er selv ansvarlig for alle opplysninger som du sender til oss.

Du kan ikke bruke Web-området eller andre Tilbud eller enhver type informasjon du får fra Web-området eller andre Tilbud til å:

 • blande deg inn andres bruk av Web-området eller andre Tilbud;
 • drive enhver type ulovlig virksomhet;
 • med vilje forlede eller skade mindreårige på noen måte;
 • gi en villedende fremstilling av din egen identitet eller enhver tilknytning du måtte ha;
 • endre, tilpasse, lisensiere, oversette, selge, «reverse engineer» (omvendt utvikling), ta fra hverandre eller skille ut noen del av Web-området eller andre Tilbud;
 • forandre eller fjerne meldinger om opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsrettslige opplysninger;
 • «frame» (ramme inn), «mirror» (speile) eller «deep link» (opprette lenke til underliggende side) noen del av Web-området eller andre Tilbud uten først å ha fått vår skriftlige tillatelse;
 • eller opprette lenker til enhver side på Web-området eller andre Tilbud fra ethvert nettsted eller nettside med påstander som på noen måte henviser til stoffers kurerende eller helseforbedrende egenskaper, uansett om stoffet produseres, markedsføres, selges eller distribueres av oss eller ikke.

9. BRUK AV E-POSTADRESSER SOM OPPGIS PÅ WEB-OMRÅDET

Hvis du bruker e-postadresser som du har fått på eller via Web-området eller andre Tilbud, samtykker du i å ikke formidle til andre:

 • ethvert Innhold som er ulovlig, straffbart, truende, bedragersk, ærekrenkende, vanærende, vulgært, obskønt, skadelig, sjikanerende, forvrengt, krenkende for privatlivet, rasistisk, etnisk eller på annen måte anstøtelig, eller er underlagt taushetsplikt eller som krenker vår eller tredjeparts eiendomsrett eller andre rettigheter; ikke-offisiell informasjon om ethvert selskap;
 • enhver forretningshemmelighet; eller
 • enhver datakode, filer eller programmer (eks. datavirus) designet for å forstyrre, ødelegge, bringe i fare eller begrense funksjonaliteten ved ethvert utstyr. Spamming (ulovlig utsending av reklame og informasjon i e-post) er strengt forbudt. Spam defineres her som uoppfordret utsending av meldinger til personer, enheter, nyhetsgrupper, fora, e-postlister eller andre grupper eller lister med mindre mottakeren av e-posten på forhånd har gitt skriftlig tillatelse som uttrykkelig tillater at det sendes e-post til vedkommende, eller med mindre et forretningsforhold eller personlig forhold allerede er etablert med mottakeren av e-posten. KONTAKT OSS UMIDDELBART DERSOM DU MOTTAR SPAM FRA NOEN SOM SELGER ELLER BESKRIVER HERBALIFES PRODUKTER ELLER FORRETNINGSMULIGHET SLIK AT VI KAN TA VÅRE FORHOLDSREGLER.
 • Bruk av falske brevhoder i e-postene eller gjengi på en uriktig måte, forfalske eller endre enhver e-posts opphav i forbindelse med Herbalife og/eller Herbalifes produkter og tjenester er forbudt.
 • Dersom en person eller enhet gir uttrykk for å ikke villle motta e-post, samtykker du i å ikke sende e-post til denne personen eller enheten. Hvis en person først samtykker i å motta e-post, men deretter ikke ønsker å motta e-post, må du rette deg etter denne anmodningen.
 • Herbalife forbyr samtlige ovennevnte aktiviteter selv om det skjer ved å bruke andres tjenester, tjenester for «remail» (anonym videredistribusjon) eller lignende.

10. VÅR EIENDOMSRETT

Web-området og andre Tilbud samt programvare som brukes sammen med Web-området eller andre Tilbud, inneholder informasjon som er beskyttet av lover for eiendomsrett, varemerke, forretningshemmeligheter, servicemerker, patenter og/eller andre lover om eiendomsrett (heretter omtalt med fellesbetegnelsen «Eiendomsretten»). I tillegg er Innholdet på Web-området eller andre Tilbud, eller i sponsorannonser, i informasjon som oppgis til deg via Web-området eller andre Tilbud eller som oppgis til deg via annonsører, også beskyttet av Eiendomsretten. Du samtykker i å ikke endre, leie ut, leie, låne, selge, distribuere eller skape avledet arbeid basert på Web-området eller andre Tilbud, helt eller delvis, med mindre du først har fått skriftlig tillatelse fra oss til å gjøre det.

11. EIENDOMSRETT OG RESTRIKSJONER VED BRUK

©2003 Herbalife International of America, alle rettigheter forbeholdt. Herbalife International of America eier og drifter Web-området og/eller andre Tilbud i samarbeid med andre i overensstemmelse med kontraktsfestede avtaler. Du kan ikke på noen måte kopiere, gjengi, offentliggjøre på nytt, laste opp, overføre, sende, videresende eller distribuere materiale fra Web-området eller andre uten først å ha fått vår skriftlige tillatelse. Du kan ikke endre på noe av materialet på Web-området eller andre Tilbud, heller ikke bruke materialet til noe annet formål. Ved å bruke Web-området samtykker du også i at du ikke kan kreve noen eiendomsrett ved bruk av Web-området eller andre Tilbud.

Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv rett, som ikke kan overføres eller overdras, til å bruke Innholdet på Web-området kun med det formål å besøke Web-området eller andre Tilbud mens du benytter deg av Internett. I samsvar med ovennevnte tillatelse, kan du ikke lage en midlertidig eller permanent kopi av Web-området eller andre Tilbud eller av Innholdet, i noen form for media uansett årsak. Vi overfører ikke eiendomsretten til noe som helst Innhold til deg. Vi beholder alle rettigheter, eiendomsretter og interesser i hele Innholdet. Du kan ikke selge, videreselge, ta fra hverandre, «reverse engineer» (omvendt utvikling), skille ut eller på noen annen måte fremskaffe kildekoden for programvaren på Web-området eller andre Tilbud til et språk som kan leses av mennesker. Du kan ikke overføre noen deler av Web-området eller andre Tilbud til tredjepart.

Herbalife, logen vår og navnet på produktene som produseres, markedsføres, selges eller distribueres av Selskapet, er varemerker og/eller servicemerker som tilhører Herbalife International of America, Inc., eller tilknyttede selskaper. Alle andre varemerker, servicemerker og logoer som benyttes på Web-området eller andre Tilbud, er varemerker, servicemerker eller logoer som tilhører de respektive eierne.

12. INNSENDING AV IDEER

Dersom du sender inn ideer, forslag eller beretninger til oss, forbeholder vi oss retten til å bruke materialet ditt kostnadsfritt på den måten vi finner hensiktsmessig, inkludert offentliggjøring på Internett. Du kan kun sende oss ideer og materiale til Web-området dersom du har gyldig eiendomsrett og annen tillatelse til å sende slikt materiale samt tillatelse til å la oss bruke materialet uten forbehold. Du garanterer at du ikke skader eller krenker tredjeparts rettigheter, inkludert privatlivets fred, rettigheter for privatliv, offentliggjøring og eiendomsrett, som opphavs- eller varemerkerettigheter.

13. BERETNINGER

Personer som formidler sine produkterfaringer eller beretninger om forretningsmuligheten på Web-området eller andre Tilbud, gjengir kun sin egen erfaring, som en anekdote, som ikke kan ses på som typisk for alle.

14. LENKER

Vi forbeholder oss retten til å formidle lenker til tredjeparts nettsteder eller leverandører. Dette innebærer ikke automatisk at vi bifaller informasjon, produkter eller tjenester som nås via slike lenker selv om vi formidler dem. Vi kan ikke kontrollere innholdet på tredjeparts nettsteder eller leverandører, og vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar eller erstatningsansvar for ethvert Innhold, eller for den tilliten du måtte ha til tredjeparts Web-områder eller leverandører.

15. FEIL

Selv om vi hele tiden forsøker å opprettholde integriteten til Web-området eller andre Tilbud, kan vi ikke garantere at Innholdet på Web-området eller andre Tilbud alltid er nøyaktig og fullstendig. Dersom du mener at du har oppdaget en feil på Web-området eller andre Tilbud, så vennligst ta kontakt med oss på 866-866-4744. Beskriv, hvis mulig, feilen, URL-adressen og dine kontaktopplysninger. Vi vil innen rimelighetens grenser forsøke å behandle henvendelsen din.

16. FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Ved å bruke dette Web-området og andre Tilbud, samtykker du i at:

 • Web-området eller andre Tilbud formidles «som det/de fremstår». Vi fraskriver oss ethvert ansvar, spesielt uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til underforstått garanti om salgbarhet, velegnethet til et spesielt formål og ikke-krenkelse, unntatt det som er uttrykkelig omtalt i denne Avtalen i avsnittet om Herbalifes kundegaranti.
 • Vi garanterer ikke på noen måte at (i) Web-området eller andre Tilbud vil oppfylle kravene dine; at (ii) Web-området eller andre Tilbud vil være tilgjengelige uten avbrytelser, oppdaterte, sikre og feilfrie; at (iii) resultatene som kan oppnås ved bruk at Web-området eller andre Tilbud er nøyaktige eller pålitelige; eller at (iv) enhver feil på Web-området eller andre Tilbud vil bli korrigert.
 • Du bruker Web-området eller andre Tilbud helt på eget ansvar og risiko. Man bør ikke basere viktige, personlige, medisinske, juridiske eller økonomiske avgjørelser basert på råd, uttalelser eller meningsytringer. Du bør ta kontakt med fagpersoner for å få spesifikke råd vedrørende din situasjon. Du er selv ansvarlig for enhver skade som måtte oppstå for deg eller tredjepart forårsaket, direkte eller indirekte, av ethvert materiale som du laster ned eller skaffer deg via Web-området eller andre Tilbud. Vi fraskriver oss ethvert erstatningsansvar for ødeleggelser eller skader som oppstår på grunn av virus eller annet ødeleggende materiale.
 • Vi innestår ikke for eller stiller noen garantier når det gjelder selvstendige distributørers nettsider, inkludert garantier om salgbarhet eller velegnethet til et spesielt formål. Du bør ikke stole på skildringer eller garantier som meddeles på selvstendige distributørers Web-sider.
 • Selskapet må skriftlig godkjenne enhver tilleggsgaranti.

Du gir samtykker i å ikke holde oss, våre funksjonærer, direktører, ansatte, agenter, stedfortredere, representanter, selvstendige distributører eller våre leverandører erstatningspliktige for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, betydelige eller skremmende (f.eks. inkludert skader som følge av tapt inntekt, tap av goodwill og tap av data), selv om vi er opplyst om at slike tap kan oppstå som et resultat av:

 • din manglende evne til å angi dine registreringsopplysninger ved et visst tidspunkt;
 • din deltakelse som selvstendige Herbalife-distributør;
 • din bruk av eller manglende evne til å bruke Web-området, eller dine kjøp eller bruk av andre Tilbud;
 • uautorisert tilgang til eller endring av din dataoverføring, eller
 • handlinger utført av tredjepart relatert til Web-området eller andre Tilbud.
 • Du gir herved avkall på ethvert krav til ovennevnte, uansett om det er basert på kontrakt, handling som kan tiltales eller andre årsaker, selv om vi er opplyst om at slike tap kan oppstå. Avhengig av gjeldende lovverk, kan det hende at enkelte av begrensningene i denne delen ikke gjelder for deg.

17. ERSTATNING

Du samtykker i å godtgjøre, forsvare og holde oss, våre funksjonærer, direktører, ansatte, agenter, stedfortredere, selvstendige Herbalife-distributører og representanter skadeløse fra og mot alle krav, skader, tap, kostnader (inkludert rimelige advokatutgifter) eller andre kostnader som kan oppstå, direkte eller indirekte, som følge av:

 • dine handlinger eller forsømmelser i forbindelse med Web-området eller andre Tilbud;
 • handlinger eller forsømmelser forårsaket av enhver annen person på dine vegne i forbindelse med Web-området eller andre Tilbud;
 • dine kjøp eller bruk av Web-området eller andre Tilbud, og kjøp eller bruk av Web-området eller andre Tilbud forårsaket av enhver person på dine vegne;
 • brudd på enhver bestemmelse i denne Avtalen;
 • enhver påstand om at ethvert materiale som er sendt til oss eller overført til oss eller via Web-området eller andre Tilbud, skader eller på annen måte krenker bestemmelsene for opphavsrett,
 • varemerke, forretningshemmeligheter eller annen eiendomsrett eller andre rettigheter som tilhører tredjepart; og/eller
 • krenkelser av enhver deltakers rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, enhver påstand om injurier, ærekrenkelse, brudd på regler om offentliggjøring, overtredelse, og brudd på bestemmelser
 • om eiendomsrett eller andre opphavsrettslige bestemmelser.

Dersom vi fremmer et krav om godtgjørelse, samtykker du i å søke om og motta en skriftlig tillatelse fra oss før du godkjenner oppgjøret av ethvert krav eller enhver handling.

18. OPPHEVING; BEGRENSNING

Vi kan når som helst og uansett årsak oppheve din bruk og tilgang til Web-området eller andre Tilbud. Vi kan når som helst og uansett årsak begrense eller legge ned Web-området eller andre Tilbud, eller en hvilken som helst del av ovennevnte, med eller uten foregående varsel til deg. Det kreves imidlertid ikke noe varsel fra noen av partene for å iverksette våre rettigheter til å legge ned. Du kan ikke holde oss ansvarlig eller erstatningspliktige overfor enhver direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, betydelige eller erstatningspliktige krav som følge av at vi har endret eller lagt ned Web-området eller andre Tilbud, eller som følge av at vi har opphevet din tilgang til Web-området eller andre Tilbud.

19. AMERIKANSK LOVGIVNING

Dersom du velger å besøke Web-området eller andre Tilbud fra steder utenfor USA, er du ansvarlig for å opptre i henhold til gjeldende lokalt lovverk, i den utstrekning slikt lovverk er anvendelig.

All programvare som benyttes på Web-området eller andre Tilbud er underlagt amerikansk eksportkontroll. Denne type programvare kan ikke lastes ned eller på andre måter eksporteres eller videreeksporteres (i) til (eller til en statsborger av eller innbygger i) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Syria eller andre land som USA har innført eksportforbud overfor; eller (ii) til personer som står oppført i det amerikanske finansdepartementets Specially Designated Nationals eller det amerikanske handelsdepartementets Table of Deny Orders. Ved å laste ned eller bruke programvaren godtar du ovennevnte, og du er ansvarlig for og garanterer at du ikke befinner deg i, er underlagt kontroll av, eller er statsborger av eller innbygger i noen slike land eller finnes på noen slik liste.

Vi forbeholder oss retten til, når som helst vi måtte ønske det, å begrense tilgjengeligheten til Web-området eller andre Tilbud til enhver person, geografisk område eller jurisdiksjon.

20. ALLMENNE BESTEMMELSER

Denne avtalen er underlagt de lover som gjelder i staten California (uten betydning for Californias motstridene lover). Enhver tvist mellom deg og Oss må bringes inn for statlig eller føderal rett i Los Angeles County, California. Dersom retten vurderer en bestemmelse i denne Avtalen som ugyldig eller ikke kan håndheves, vil de gjenværende bestemmelsene i Avtalen fortsatt ha full gyldighet. Denne Avtalen er den eksklusive avtalen mellom deg og oss vedrørende Web-området eller andre Tilbud, og denne Avtalen erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler som har eksistert mellom deg og oss. Du kan ikke overføre rettighetene eller forpliktelsene dine i følge denne Avtalen til noen annen uten vår skriftlige tillatelse. Mangelfull overholdelse av bestemmelse i denne Avtalen fra vår side skal ikke anses som fritak for fremtidig overholdelse av den samme bestemmelsen. Overskriftene i denne Avtalen er kun til informasjon, og skal ikke regnes som gyldige bestemmelser i Avtalen.

 

Sist oppdatert 29. juli 2003.

© 2003. Herbalife International of America. Alle rettigheter forbeholdt.