Hva er bivirkningene til Herbalife-produkter?

Herbalife Nutrition bruker ingredienser av høyeste kvalitet fra hele verden

Det er ingen bivirkninger knyttet til Herbalife-produkter. Bivirkninger er definert som uønskede effekter som er direkte forårsaket av en ingrediens, vanligvis et legemiddel eller medisinsk behandling.

Dette er forskjellig fra allerede eksisterende faktorer som kan føre til at en forbruker er følsom, intolerant eller til og med allergisk for visse typer mat eller ingredienser som vanligvis brukes i global matproduksjon, inkludert de som brukes i Herbalife sine produkter.  

I tillegg, kan det hende at du tar legemidler eller andre produkter som samhandler med spesifikke ingredienser eller mattyper. Derfor, om du er usikker på de spesifikke ernæringskravene til kroppen din, kontakt fastlegen din for råd.

 

Innholdskilde: https://www.herbalife.co.uk/faq/what-are-the-side-effects-of-herbalife/.