Artikler

  • Artikler
  • Pressemeldinger
  • Oppskrifter
  • Bra for deg - Podcast
  • Protein Bake Mix oppskrifter

Kvinner stresser mest, sover for lite og får ikke trent nok

Forfatter: Herbalife Nutrition Nordic

Det er store forskjeller mellom norske kvinner og menn sin hverdag når det gjelder trening, søvn og kosthold.

Kvinner er betydelig mer stresset enn menn, de kjenner seg trøttere i hverdagen enn menn, og de føler ikke at de får trent nok, slik menn gjør. Årsakene er sammensatte, og her er det nok både strukturelle og kulturelle etterslep. Men utfordringene strekker seg fra middagsbordet til treningssenteret, og fra arbeidsplassen til samlivet.

  •  Flere kvinner enn menn er bekymret for helsen sin..
  • Flere kvinner enn menn er stresset i hverdagen.
  • Flere kvinner enn menn føler seg i dårlig form
  •  Flere kvinner enn menn skulle ønske de trente mer.
  • Flere kvinner enn menn føler seg trøtte i hverdagen.

At kvinner bekymrer seg mer enn menn er nok noe mange vil kjenne seg igjen i, men visste du at hver femte kvinne faktisk får dårlig samvittighet av å ta seg en powernap? Andelen menn som bekymrer seg når de tar seg en middagslur er betraktelig lavere. Videre sier 4 av 10 kvinner at de stort sett er stresset i hverdagen, og ifølge undersøkelsen fører dette blant annet til at de ikke får sove om kvelden. Menn sliter jevnt over mindre med både stress og søvn.

Kjenner du deg igjen? Du er altså ikke alene om å kjenne på utilstrekkeligheten, men nå er det på tide å prioritere seg selv. Kanskje noen av oss må være litt mer egoistiske? Eller legge lista litt lavere? Er det det menn gjør?

Du kan starte med å lytte til disse episodene i vår podcast, «Bra for deg». Der møter du noen sterke kvinner som reflekterer over kvinnerollen i vår tid. Hvordan kan flere kvinner velge karriere og seg selv, og samtidig oppnå balansen vi alle ønsker mellom jobb, familieliv samt seg selv og egen helse?  

Kilder:

1Den ferskeste undersøkelsen er gjennomført i januar 2021 av YouGov for Herbalife Nutrition. Den er gjennomført på tvers av de nordiske landene, Sverige, Norge, Danmark og Finland, av et representativt utvalg mellom 18 og 74 år. Undersøkelsen har tatt sikte på å avdekke holdninger og vaner tilknyttet trening og kosthold. Den hadde 4 161 respondenter i Norden, og 1 017 respondenter i Norge. Den er derfor representativ i de fleste fylkene.

2Det ble også gjennomført en undersøkelse i desember 2020 av YouGov for Herbalife Nutrition, på tvers av de nordiske landene, Sverige, Norge, Danmark og Finland, av et representativt utvalg mellom 18 og 74 år. Undersøkelsen tok sikte på å avdekke holdninger og vaner tilknyttet trening og kosthold i denne spesielle tiden. Undersøkelsen hadde 4 334 respondenter i Norden, og 1 321 respondenter i Norge. Den er derfor representativ i de fleste fylkene.

3I tillegg ble det gjennomført en undersøkelse i januar 2020 av YouGov for Herbalife Nutrition. Den ble gjennomført på tvers av de nordiske landene av et representativt utvalg mellom 18 og 74 år. Undersøkelsen tok sikte på å avdekke holdninger og vaner tilknyttet trening og kosthold. I Norden hadde undersøkelsen 4 331 respondenter. I Norge hadde undersøkelsen 1 005 respondenter og er derfor representativ i de fleste fylkene.